Αυτοκίνητο, σχεδιασμός υψηλού επιπέδου και συλλεκτικές δημιουργίες. Το tech από τα υπεραυτοκίνητα φτάσει στις ντουλάπες..