Το ετοίμασε ένας μάστορας του DIY engineering ο κ.Colin Furze. Είναι το νέο όχημα για τον θρυλικό δοκιμαστή του Top Gear, τον Stig. Τέσσερις κύλινδροι, 600cc και 100 ίπποι. Το 2ο Μέρος για του Stig’s new ride σήμερα.