Την οικογένειας της μας συστήνει η Casio για τα γνωστά, ανθεκτικά G-SHOCK. Τα ‘Master of G 2017’ σε ένα βίντεο..