Και τώρα η ώρα να γνωρίσουμε τον Jim Gordon, στο ρόλο του αστυνομικού με τον ρόλο-κλειδί, την υποστήριξη των ηρώων. Με ένα σημαντικό ηθοποιό στο ρόλο..