Οι τεχνικές με τις οποίες μπορεί κανείς να αποκτήσει ηρεμία είναι πάντα δύσκολο να κερδηθούν. Το Sway είναι μια εφαρμογή που το υπόσχεται. Το app δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την δανέζικη εταιία PauseAble για να ασκείς “interactive meditation” σε πολλά περιβάλλοντα.

Με συνδυασμό από visuals, ήρεμη μουσική και on-screen οδηγίες όπως και audio cues, βοηθά να εστιάσεις σε αργές, ήρεμες κινήσεις μέσα και από πολλά “levels” να δουλέψεις, να εξελιχθείς και να το κάνεις παντού.