Από το μακρινό Japan. Νέος σκληρός δίσκος. Εξωτερικός. Σε 1TB 「HDCZ-UT1」, 2TB 「HDCZ-UT2」, 3TB 「HDCZ-UT3, 4TB「HDCZ-UT4」 και 6TB 「HDCZ-UT6」. Και πολύ elegant.