Ναι, ένα ακόμη και ναι, σίγουρα τα άλλα 13 (!) που ετοιμάζουν θα βγάλουν πολλά χρήματα επίσης!