Τι έκανε το X-37B Orbital Test Vehicle, ή αλλιώς OTV τόσες ημέρες σε τροχιά; Ο βασικός στόχος είναι, σύμφωνα με την ΠΑ των ΗΠΑ να δείξει πως μια “reliable, reusable, unmanned space test platform” μπορεί να λειτουργήσεις.

Το OTV-4 εκτέλεσε πειράμτα για 718 ημέρες και συνολικά το πρόγραμμα OTV έφτασε τις 2,085 ημέρες σε χρήση υπό τη διαχείριση του Air Force Rapid Capabilities Office.

Τι ακριβώς έκανε είναι απόρρητο.