Το βίντεο έχει θόρυβο. Και η ειδικά τα παλιά βίντεο που ‘περνάς’ σε ψηφιακή μορφή. Λύση; Δουλεία πολλές ώρες ή να βρεθεί τρικάκι. Αυτό είναι το Magic Bullet Denoiser III. Και δείτε τι κάνει…