Πολύ απλά, ο εντυπωσιακότερος arcade προσομοιωτής που θα έχει φτιαχτεί. Δείτε…

Απλά καταπληκτική δουλειά.