Και γιατί είναι η μεγαλύτερη επανάσταση στην εικόνα μέχρι σήμερα. Σε ένα βίντεο.