Ο συνθέτης Nigel Stanford προσέλαβε μια ομάδα από τα διάσημα KUKA industrial robots για να ‘παίξουν’ τα ρομπότ τη δουλειά του. Το αποτέλεσμα…