Δύο τρελοκομεία σε μια ταινία. Δεν θέλετε να περάσετε καλά;