Μέσα σε όλα, ένα νέο, πολύ εντυπωσιακό πουλέν ετοίμασε η εταιρία για να δούμε: enjoy!