Μαζί με τη Sony, σήμερα έχει την καλύτερη OLED της αγοράς. Δείτε μια σειρά εξαιρετική. New stuff.