Μια επανάσταση παρουσίασαν αυτές τις ημέρες στην Ιαπωνία. Καλές οι ‘φορετές’ συσκευές αλλά ΤΙ μπαταρίες θα έχουν. Δείτε την επόμενη γενιά!