Αυτό είναι το cookout. Και τι κάνει; έρχεται μια δώσει λύσεις στη outdoor μαγείρεμα!

Μπορείς δε να το packετάρεις αλλά και να το ξεπακετάρεις σε ελάχιστο χρόνο. Ο σχεδιαστής είχε τέλεια ιδέα…