Η μαμά-Sony ρίχνει ένα νέο βελτιωμένο μοντέλο. Πάμε να το δούμε!

Τι καινούργιο δίνει;

Πως λειτουργεί;

Πως βλέπει;