Ωραία πράγματα! Εκατοντάδες 4K βίντεο. Ναι, και ένα dedicated 4K κανάλι!