Η νέος, υπερτεχνολογικά εξελιγμένος laser 4K ‘βασιλιάς’. Στο πρώτο επίσημο βίντεο.