Αυτό είναι, σήμερα, το γρηγορότερο όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.