Είναι αυτό που καταλάβατε. Ένας γερανός. Που είναι ξενοδοχείο. Με θέα εντυπωσιακή.

Περισσότερα εδώ.