Πιο εντυπωσιακό κάθε φορά. Σενάριο; Ποιος νοιάζεται…