Μια υπερφυσική, sci-fi, ταινία τρόμου (;) από τη Ρωσία. Ναι, επιστημονική…

…φαντασία με αρκετό Alien. Για να το δούμε.