Ε, ναι. Κορυφαία γραφικά, όχι ιδιαίτερος ρεαλισμός και χάος!