Αυτή παρακάτω είναι η πρώτη εικόνα. Νέα γενιά, 2019. Δείτε.

Die neue Mercedes-Benz A-Klasse – Weltpremiere am 02. Februar
The new Mercedes-Benz A-Class – World Premiere 2nd February