Τι κάνει το Google Clips Camera; Αναγνωρίζει και ‘συλλαμβάνει’ μνήμες.

Γνωστές φυσιογνωμίες και αγαπημένα αντικείμενα, με built-in clip stand, τρεις ώρες αυτονομία και 16GB onboard. Χωρίς να χρειάζεται Internet.