Ναι, ναι, ναι! Αυτή είναι η ΝΕΑ Toyota Supra!

Ο θρύλος. Στην 5η του Γενιά.