Ένα βίντεο για την επόμενη εποχή της εικόνας. Δείτε και ενημερωθείτε.

The Beauty of Large Format 8K from DXL Channel on Vimeo.