Το επαναστατικό αερόχημα συνεχίζει τις δοκιμές…

…και έφτασε αισίως τους 80 κόμβους.