Πρωτότυπα αυτοκίνητα, φωτογραφία, ματιά στο μέλλον. Ιδού.