Λαμπίτσα, διαστάσεις 75×123×140Βάθος εκατοστά, 12W+12W(8Ω), 25W+25W(4Ω, S/N στα 98dΒ και ήχος γλυκός.

  • Only 75mm x 70mm x 110mm. • 25wpc + 25wpc @ 4 Ohms.
  • 18wpc + 18wpc @ 6 Ohms. • 12wpc + 12wpc @ 8 Ohms.
  • Front panel jacks for headphones and iPod/iPhoneMP3 inputs, input to line level input.l Selector Line/Phono.
  • Rear panel connections for LINE input, PHONO input and speaker outputs
  • High power allows for use with a wide variety of quality loudspeakers
  • Spectacular audio performance!

Περισσότερα εδώ.