Το βίντεο με τα νούμερα. Και τώρα η απόδειξη των επιδόσεων…

Η φάση System Design and Demonstration (SDD) τελείωσε με 9,200 εξόδους και 17,000 ώρες πτήσης.