Θα είναι μια επόμενη τεχνολογία για τον κινηματογράφο της επόμενης ημέρας;