Αυτή είναι η Herman Miller The Cosm. Και είναι μια αναπαυτική και ανατομική κούκλα που υπόσχεται: “Its sophisticated ergonomic design instantly responds to your body, movement, and posture to provide natural balance and total support” λένε…

Σχεδιάστηκε από τους Carola Zwick, Roland Zwick και Burkhard Schmitz του Studio 7.5 με έδρα το Βερολίνο και μετά από 8 χρόνια έρευνα. Με το σύστημα Auto-Harmonic Tilt που διορθώνει τα πάντα, χωρίς χειροκίνητες ρυθμίσεις.

Στο πίσω μέρος, μιλάνε για “dynamic spinal support” ενώ ο σκελετός είναι εύκαμπτος και δυνατός αλλά στο τέλος έχεις μια αίσθηση “πως δεν έχεις βάρος”.

Η The Cosm είναι διαθέσιμη σε “white, red, black, navy and light blue”.