Φρέσκο στην αγορά ετούτο. Είναι το μοντελάκι BA-130 και είναι για τα…

…babies που έχουν στο χέρι ένα Casio σειρά G. Μόδατα.