Ε, ναι. Ο Leonidas σε αυτό που κάνει μια χαρούλα. Δράση και (ολίγη) αληθοφάνεια..!