Είναι 9 λεπτά, σε ένα βίντεο με τους μερικούς από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους. Και ένα ταξίδι δημιουργίας. Δείτε:

Μα, ΤΙ κάνουν οι άνθρωποι!