Ναι, δέκα χρόνια. Και ένα όμορφο βίντεο για ένα ταξίδι δημιουργίας. Και μεγάλων επιτυχιών!