Το πρώτο ‘μικρό’ της εταιρίας…

…και ο σχεδιαστής του που μιλάει για τον σχεδιασμό. Όμορφο.