Ακόμη δεν έχουμε δει μια λύση πραγματικά ριζοσπαστική σε ότι αφορά τη μεταφορά φορτίων από αυτόνομα εναέρια οχήματα. Τώρα όμως πάμε να δούμε μια δοκιμή…

…ενός ειδικού συστήματος της Bell, με δυνατότητες μεταφοράς φορτίου εντυπωσιακές.