Και μάλιστα στα $1,500. Αυτό λένε οι…

…πρώτες φήμες. Λογικό; Για να φάει τον ανταγωνισμό η μαμά-Sony, ιδιαίτερα λογικόν!