Το KitchenAid Cold Brew Coffee Maker είναι μια εξαιρετική ιδέα για…Cold Brew καφέ!

Σε καλή τιμή.

Θέλει μόνο υπομονή αφού σε 12 ώρες δίνει 14 κύπελα καφέ.

 

  • Enjoy the smooth, rich full-bodied flavor; Simply, fill with coffee and cold water, steep, and enjoy
  • Small Footprint ideal fit for any refrigerator or kitchen counter
  • Built in stainless steel tap to dispense your cold brew from your refrigerator and carrying handle for easy portability
  • Make up to 14 Servings* with this cold brew coffee maker. Simply mix 2 oz of coffee concentrate with every 6 oz of your favorite milk, water or ice. This brewer makes up to 28 oz of coffee concentrate that stays fresh in the fridge for up to 2 weeks. *Servings may vary based on coffee or tea type
  • Beautiful, streamlined design with glass and stainless steel components to preserve taste, for easy use and cleaning
  • Reusable stainless steel steeper allows you to brew the beverage of your choice and is labeled with fill level indicators to take the guesswork out of the brewing proces