Κι όμως, πέρασαν ΤΟΣΕΣ γενιές από κονσόλες, φτιάχτηκαν ΤΟΣΕΣ ωραίες δουλειές αλλά…

…υπάρχει κάτι στα classic τόσο γοητευτικό!