Για να δούμε το νέο πουλέν σε μερικά όμορφα βίντεο…

Και όλα τα νέα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά…

Design

Technology

Versatility

Capability