Όταν κάνεις… δοκιμές, να κάνεις! Ιδού που οι κοινωνίες με καταναλωτική…

…κουλτούρα που δοκιμάζουν και βλέπουν το καλύτερο για τον καταναλωτή. Διαβάστε.