Πάρε τα χρήματα μας. Αυτή είναι η νέα. Και είναι η ομορφότερη ever. Η πρώτη. Και αυτή. Άτιμοι…

…Γερμανοί.