Ναι, ακόμη και το υπό εξέλιξη μαχητικό των Ρώσων το έχουν φέρει μέσα στο παιχνίδι ! Δείτε…