Το ρωσικό υπερμαχητικό 4++ Γενιάς έρχεται..

…έρχεται στο παιχνίδι της Χρονιάς για το PS4!