Χιόνι, Σκανδιναβία και…

…συνθήκες που μόνο ‘γνωστές’ σε εμάς τους Μεσόγειους δεν τις αποκαλείς.